Cây dừa là một trong những loài cây có rất nhiều trên đất nước ta. Em hãy giới thiệu để…