Để khuyên bảo mọi người cách ăn nói, tục ngữ có câu: Đất tốt trồng cây rườm rà. Những người thanh lịch nói ra dịu dàng. Và lại có câu: Đất rắn trồng cây khẳng khiu. Những người thô tục nói điều phàm phu

Để khuyên bảo mọi người cách ăn nói, tục ngữ có câu: Đất tốt trồng cây rườm rà Những người thanh lịch nói ra dịu dàng. Và lại có câu: Đất rắn trồng cây khẳng […]