Văn mẫu lớp 12

Viết bài văn nêu suy nghĩ của anh (chị) về một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử nào đó mà anh (chị) đã học và cho đó là quan trọng, chỉ ra sự ảnh hưởng của nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó đối với chúng ta

Viết bài văn nêu của anh (chị) về một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử nào đó mà anh (chị) đã học và cho đó là quan trọng, chỉ ra sự ảnh hưởng của nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó đối với chúng ta

Hướng dẫn

Trả lời các câu hỏi sau để định hướng cho bài làm của mình:

– Đó là nhân vật hoặc sự kiện lịch sử nào? Nhân vật hay sự kiện lịch sử đó là của nước ta hay nước nào trên thế giới?

– Nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó xuất hiện vào khoảng nào? Có đặc điểm gì?

– Ởvào thời điểm xuất hiện, nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó có ý nghĩa gì đối với đất nước, dân tộc?

– Với của chúng ta ngày nay (và cả ngày sau nữa), nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó còn có những ảnh hưởng như thế nào? Cho ví dụ cụ thể.

– Ấn tượng/ tình cảm sâu sắc của anh (chị) đối với nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó là gì?

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Nghị luận văn học: Vai trò của tình cảm trong thơ

Post Comment