Trong bài thơ Đất, Trần Đăng Khoa viết: Đất muốn nói điều chi thế Mà không nói được với người

Trong bài thơ Đất, Trần Đăng Khoa viết: Đất muốn nói điều chi thếMà không nói được với người

Hướng dẫn

a) Đất và vai trò của đất đối với

– Đất là gì?

– Đất có vai trò như thế nào đối với con người ( và chứng minh)?

b) Con người đã đối xử với đất đai như thế nào?

– Đối xử theo hướng tích cực (phân tích và chứng minh).

– Đối xử theo hướng tiêu cực (phân tích và chứng minh).

c) Làm thế nào để có một tương lai tốt đẹp cho trái đất và cho con người

– Nêu lên các hiểm hoạ nếu đất đai "trả thù".

– Con người cần phải làm gì để trái đất mãi bình yên và hoà thuận với con người?

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Thống kê tìm kiếm

  • Cảm thụ đất muốn nói điều chi thế mà ko nói được với người

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Soạn bài ôn tập truyện và kí