Văn mẫu lớp 12

Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói sau: ‘Tình thương là hạnh phúc của con người’.

Trình bày của anh (chị) về câu nói sau: ‘Tình thương là của ’.

Hướng dẫn

Trọng tâm cần bàn luận là vai trò, sức mạnh của tình yêu thương trong của con người. Có thể tham khảo các ý cơ bản sau:

– Giải thích ngắn gọn khái niệm tình thương, phân biệt tình thương với lòng thương hại, thái độ "kẻ cả"… Tình thương là sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ… mà con người dành cho nhau. Đây là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất thể hiện giá trị của con người…

– Bàn luận về nội dung chính của câu nói: khẳng định tình thương là cội nguồn làm nên hạnh phúc của con người. Tinh thương mang đến cho tất cả mọi người niềm vui lớn lao, kì diệu. Người được nhận tình yêu thương sẽ cảm thấy ấm áp, có thêm sức mạnh và để vượt qua những khó khăn, bất hạnh. Người mang tình thương đến cho mọi người cũng có hạnh phúc được giúp đỡ, chia sẻ… Nhờ có tình thương, tâm hồn con người phong phú, sâu sắc hơn; đời sống xã hội ổn định, tốt đẹp hơn…

anh (chị) đã được nhận hoặc trao tình thương như thế nào? Nó mang đến cho anh (chị) những suy nghĩ„ cảm xúc gì? Từ đó, anh (chị) rút ra những bài học nhận thức và hành động nào cho ?

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Tả con mèo nhà em

Post Comment