Uncategorized

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Đừng với những người không có thời gian dành cho bạn.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Anh có yêu không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Chúng ta dường như chỉ có một lần để được sống. Hãy yêu thương nhau và đừng ghen ghét nhau kẻo lãng phí thời gian.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với mình.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Hầu hết mọi người lãng phí phần nào đó của cuộc đời cố gắng thể hiện những phẩm chất mình không có.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Bạn phải làm việc và thời gian làm việc của bạn rất ngắn ngủi. Nếu như bạn lãng phí thời gian làm việc của mình, thì bạn sẽ cảm thấy mình đã phạm phải một không thể .

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Đừng lãng phí thời gian tranh cãi với kẻ ngốc, người khác nhìn vào tưởng sẽ có kẻ ngốc thứ hai.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Thời gian chính là thứ có giá trị nhất, mà đã dễ dàng lãng phí.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để ghen ghét với người khác. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống.

Xem thêm:  Viết về người phụ nữ tôi yêu - Viết về mẹ tôi

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Đừng nên nói thời gian là không đủ dùng. Trước tiên là từ những việc vặt bạn phải biết thời gian. Nếu không làm thì hãy nghĩ ngơi thoải mái. Xin đừng để lãng phí thời gian cho những việc vụn vặt hằng ngày.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Thời gian chính là sinh mạng, bạn lãng phí thời gian của người khác thì không khác gì cướp của giết người.

Tổng hợp những câu nói hay về sự lãng phí nổi tiếng nhất

Hãy sống thật xứng đáng để những tháng ngày không trở nên lãng phí.

Post Comment