Suy nghĩ nhận thức của em về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em

Suy nghĩ nhận thức của em về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em
3.5 (70%) 2 đánh giá

Suy nghĩ nhận thức của em về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em

Hướng dẫn

Loading...

– Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới: Luôn bị các hiếm họa đe dọa cuộc sống như: chiến tranh, bạo lực, sự phân biệt chủng tộc, bị trớ thành người tỵ nạn, bị bóc lột, bị ruồng bó.

– Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đông Quốc tế đối với vấn đề này:

– Đây là vấn đề quan trọng, có tính cấp bách, toàn cầu cùa nhiệm vụ vì sự sống còn, quyền được bao vệ và phát triển của trẻ cm.

– Công việc này còn đòi hỏi sự quan tâm của từng gia đình, từng cá nhân trong mỗi cộng đồng của xã hội.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • dàn ý nghị luận về quyền trẻ em