Soạn văn lớp 11

Soạn văn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

Soạn văn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

– Lập luận bác bỏ: là cách thức đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng khoa học của mình để phủ nhận ý kiến, thiếu chính xác của người khác. Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe.

– Mục đích: Dùng những lí lẽ, dẫn chứng đúng đắn, khoa học để chỉ rõ những sai lầm, thiếu khoa học của một ý kiến, quan điểm nào đó; đồng thời bày tỏ và bênh vực ý kiến đúng đắn.

– Tác dụng: là thao tác quan trọng giúp cho bài nghị luận thêm sâu sắc và giàu tính thuyết phục; là thao tác rất cần thiết trong .

– Yêu cầu:

   + Phát hiện những sai lầm của họ.

   + Đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục với giọng điệu dứt khoát, .

   + Tỏ thái độ khách quan, có chừng mực; phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng tranh luận.

II. Cách bác bỏ

Câu 1:

Câu 2: Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ, lập luận bằng cách:

– Nêu tác hại

– Chỉ ra nguyên nhân

– Phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác của chúng

III. Luyện tập

Câu 1: Đọc đoạn trích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ và đoạn trích Mấy ý nghĩa về thơ của Nguyễn Đình Thi.

Xem thêm:  Soạn bài Thương vợ của Trần Tế Xương

a.

– Chỉ ra ý kiến, quan điểm mà Nguyễn Dữ và Nguyễn Đình Thi đã bác bỏ ở hai đoạn trích trên:

    + Nguyễn Dữ bác bỏ ý kiến sai "Cứng quá thì gãy".

    + Nguyễn Đình Thi bác bỏ những ý kiến thiếu chính xác khi định nghĩa về thơ.

– Cách bác bỏ và giọng văn của hai tác giả có nét khác nhau:

– Tác giả Nguyễn Dữ dùng lí lẽ và dẫn chứng để trực tiếp bác bỏ ý kiến sai lầm. Cách lập luận bác bỏ của đoạn văn.

    + Nêu ý kiến sai lầm: "Cứng quá thì gãy".

    + Dùng lí lẽ để bác bỏ "Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được … chịu đổi cứng ra mền".

    + Dùng dẫn chứng để bác bỏ: "Ngô Tử Văn … thật là xứng đáng".

b.

– Bác bỏ luận điểm: thơ là những lời đẹp; thơ là những đề tài đẹp.

– Bác bỏ bằng cách đưa ra những bằng chứng thực tế: có những bài thơ lời không đẹp như thơ Hồ Xuân Hương, một số câu thơ của ; có những bài thơ đề tài không đẹp như đề tài trong Bô-đơ-le, đề tài trong thơ kháng chiến.

Câu 2: Trong lớp có bạn cho rằng: Không kết bạn với những người học yếu. Em hãy bác bỏ quan điểm đó.

Các bạn có thể dựa vào gợi ý sau để viết văn bác bỏ.

– Mở bài:

    + Có nhiều quan niệm về tiêu chuẩn, cách thức .

Xem thêm:  Nghị luận xã hội câu nói: Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

    + Gần đây trong lớp xuất hiện một quan niệm sai về tình bạn:

"Không thể kết bạn với những học sinh học yếu"

– Thân bài:

    + Nêu chuẩn mực của tình bạn chân chính.

    + Nêu quan niệm sai "không thể kết bạn với những yếu".

  • Dùng lí lẽ và dẫn chứng để bác bỏ (quan niệm như vậy là ích kỉ, đố kị, phân biệt; hậu quả: không nâng đỡ bạn, trái lại còn đẩy bạn vào sự tự ti, mặc cảm, bế tắc; trong lớp sẽ có sự chia rẽ, ngăn cách, …)

  • Nêu quan niệm đúng của mình (nên mở rộng tấm lòng, giúp đỡ, chia sẻ với bạn học yếu để bạn tiến bộ. Như vậy lớp mới đoàn kết).

– Kết bài: nêu về tình bạn.

Post Comment