Soạn văn lớp 3

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8

Câu 1 (trang 78 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào nội dung bài thơ, chọn câu trả lời đúng

Trả lời:

Bài 1: Suối do đâu mà thành ?

Hướng dẫn:

Chọn câu C : Suối do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

Bài 2: Em hiểu 2 câu thơ sau thế nào?

Hướng dẫn:

Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời

Chọn câu a : Nhiều suối họp lại thành sông, nhiều sông họp lại thành biển.

Bài 3: Trong câu thơ "Từ bụi ngập ngừng trong mây" sự vật nào được nhân hoá ?

Hướng dẫn:

Chọn câu b : mưa bụi (được nhân hoá).

Bài 4: Trong khổ 2, những sự vật nào được nhân hoá ?

Hướng dẫn:

Chọn câu a : suối, sông (được nhân hoá).

Bài 5: Trong khổ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào ?

Hướng dẫn:

Chọn câu b : xưng hô với suối như xưng hô với người.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Soạn văn bài Chính tả: Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ

Post Comment