Soạn văn lớp 4

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 1

Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 1

Câu 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt 4) : Tóm tắt vào bảng đã cho các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm "Người ta là hoa đất".

Trả lời:

Tên bài Nội dung chính Nhân vật
Bốn anh tài Ngợi ca tài năng, nhiệt tình làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khay trừ ác cứu dân Cẩu Khay, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Lấy Tay Đục Máng, yêu tinh, bà lão
Anh hùng Trần Đại Nghĩa Ca ngợi người anh hùng Trần Đại Nghĩa đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và đặt nền móng xây dựng nền khoa học trẻ của Việt Nam Trần Đại Nghĩa
Xem thêm:  Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm

Post Comment