Văn mẫu lớp 11

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Hướng dẫn

Những điều lưu ý.

1.Yêu cầu.

-Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được .

-Nội dung và độ dài của văn bản cần phù hợp với mục đích tóm tắt tiểu sử.

-Văn phong cô đọng, trong sáng, không dùng tu từ.

2.Bản tóm tắt tiểu sử, thường có các phần:

-Giới thiệu khái quát về nhân thân của người được tóm tắt tiểu sử (họ tên, ngày tháng năm sinh, năm mất, quê quán, gia đình, học vấn…)

-Hoạt động xã hội và sự nghiệp của người được giới thiệu (làm gì, ở đâu, quan hệ với mọi người…)

-Những đóng góp, thành tựu tiêu biểu của người được giới thiệu.

-Đánh giá chung.

Xem thêm:  Lập dàn ý tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay

Post Comment