Văn mẫu lớp 9

Phân tích bô cục bản văn, qua đó nêu lên vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhận thức của em về bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em

Phân tích bô cục bản văn, qua đó nêu lên vấn đề chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhận thức của em về bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn

1. Văn bản này được bốcục làm ba phần, nội dung của mỗi phần là:

– Phần sự thách thức: Nêu lên những thực tế về những con số của khổ cực, nghèo nàn trên mọi mặt. Năm mục trong phần này như một lời kêu gọi khẩn thiết về nhiều trẻ em trên thế giới đang rơi vào hiểm hoạ trên đây.

– Phần cơ hội: Phần này có hai mục, khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tê' cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

Lí lẽ của văn bản tuyên bố rất chặt chẽ, hợp lí. Hai mục đầu khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên thế giới, kêu gọi khẩn thiết toàn nhân loại hãy quan tâm đến vân đề này.

2. ở phần sự thử thách: tuy ngắn gọn nhưng nêu khá đầy đủ, cụ thể tình trạng rơi vào hiểm hoạ cuộc sống khổ cực của trẻ em trên thế giới:

– Bị trở thành nạn nhân của và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, sự xâm lược và thôn tính của người nước ngoài.

– Chịu những thảm hoạ của đói nghèo, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

– Trẻ em chết mỗi ngày càng nhiều do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

– Nhận thức, tình cảm của em, phần này là thấm thìa nỗi đau của các bạn trẻ trên thế giới, sẩn sàng làm các việc để đóng góp phần nhỏ bécủa mình vào việc chông lại những thảm hoạ trên đây.

3. Qua phần cơ hội: em thây việc bảo vệ chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới có nhiều thuận lợi:

– Sự liên kết lại của các quốc gia ngày càng cao và cộng đồng quốc tê' đã có công ước về quyền làm chủ của trẻ em.

Sự đoàn kết quốc tế ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như phong trào giải trừ quân bị, tạo cơ hội cho một số lớn tài nguyên chuyển sang phục vụ mục tiêu kinh tế, cải thiện phúc lợi xã hội.

Hoàn cảnh của nước ta đang được Đảng và nhà nước quan tâm đến việc xoá đói giảm nghèo, đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện cho việc chăm sóc, nâng cao và giảm bệnh tật di truyền của nạn suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Xem thêm:  Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về quan niệm sống của Xuân Diệu thể hiện trong hai câu thơ sau: Thà một phút huy hoàng rồi chợt tốiCòn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

4. Phần nhiệm vụ được xác định trên cơ sở tình trạng thực tê' cuộc sông của trẻ em trên thế giới hiện nay.

Vì vậy bản Tuyên bố đã xác định nhiều nhiệm vụ cấp bách của cộng đồng quốc tê' và từng quốc gia trong việc tăng cường sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng và phát triển giáo dục trẻ em. Sự quan tâm hàng đầu đối với trẻ em bị tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Từ việc củng cố gia đình đến việc xây dựng môi trường xã hội. Từ việc đảm bảo quyền bình đẳng nam nữ đến khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hoá, xã hội nhằm nâng cao đời sống tinh thần.

Trong phần này lời văn thật dứt khoát, mạch lạc và rõ ràng.

5. Qua bản Tuyên bố,em đã nhận thức được tầm quan trọng về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em và sự quan tâm của cộng đồng quốctế đốiVÓI vấnđề này.

– Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là nhiệm vụ hàng đầu của quốc gia, vừa có ý nghĩa cap bách vừa có ý nghĩa quan trọng.

– Em hiểu được những chủ trương, chính sách qua những hành động cụ thể đôi với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Từ đó em nhận ra trình độ văn minh, nhiệm vụ đề ra rất cụ thể và toàn diện.

a. Sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương và các tổ chức nơi em ở hiện nay đã được nâng cao nhận thức một bước. Trước hết là thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xoá đói, giảm nghèo, quan tâm đến thiếu nhi ở các vùng sâu, vùng xa.

b. Để xứng đáng với sự quan tâm ấy, em tự thây mình có trách nhiệm giúp đỡ các em nhỏ, khi được tham gia vào các tổ chức giúp đỡ, chăm sóc thiếu nhi thì sẽ làm hết sức mình.

Tóm lại, bản Tuyên bổ của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30-09 – 1990 đã khẳng định những vân đề quan trọng, cấp bách có ý nghĩa toàn cầu là việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em.

Các nước đã cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính chất toàn diện vì sự sống còn, vì tương lai của toàn nhân loại.

o Nhậnxét

Bài viết đã phân tích được nội dung cơ bản của văn bản. Trình bày có trình tự các phần then chốt. Qua đó đề ra được nhận thức của mình trong vân đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Soạn bài bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, bảo vệ và phát triển của trẻ em

Xem thêm:  Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9 đề 3: Kể về một cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Post Comment