Những khám phá riêng của mỗi bài thơ về đất nước quê hương

Đánh giá bài viết

Những khám phá riêng của mỗi bài thơ về

Hướng dẫn

Những khám phá riêng về quê hương đất nước:

1. Khám phá của Nguyễn Đình Thi

a) Hình ảnh đất nước qua mùa thu của đất nước hai thời điểm lịch sử khác nhau:

– Mùa thu xưa: đẹp, buồn

– Mùa thu nay: đẹp, vui

b) Đất ước hào hùng trong chiến đấu:

– Truyền thống bất khuất của ông cha

– Căm thù giặc, chiến đấu

c) Đất nước vinh quang trong

– Cảm xúc thăng hoa trong lí trí

– Hình ảnh thơ chắt lọc từ chiến đấu

2. Khám phá của Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm tự hào, ngợi ca đất nước và đau thương, bất khuất, anh hùng trong chiến thắng chống Pháp.

Loading...

– Đất nước bắt đầu từ những gì gần gũi nhất, thân thiết nhất và bình dị nhất trong đời sống vật chất và trong đời sống tâm linh của .

– Đất nước được từ phương diện địa lí, lịch sử và không gian

– Đất nước là nơi thống nhất các yếu tố lịch sử, văn hoá, phong tục.

– Từ sự cảm nhận dẫn đến một thái độ đầy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Một sự cảm nhận riêng mang tầm thời đại: tư tưởng đất nước của nhân dân

Nguyễn Khoa Điềm thức tỉnh tuổi trẻ và mỗi người nhận biết về cội rễ và nguồn mạch chính của Đất nước, Khám phá truyền thống Đất nước của nhân dận.

– Cảm xúc lắng sâu trong nhận thức và trách nhiệm

– Hình ảnh thơ được khơi nguồn trong ca dao thần thoại.

3. Kết luận

– Nguyễn Khoa Điềm khai thác hình tượng đất nước từ góc nhìn văn hoá dân tộc. Nguyễn Đình Thi lại triển khai góc nhìn từ những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

của Nguyễn Khoa Điềm là để khẳng định tư tưởng: đất nước là của nhân dân. Nguyễn Đình Thi tập trung bút lực để khẳng định tinh thần chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Vẻ đẹp độc đáo của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.