Văn mẫu lớp 8

Giới thiệu bài thơ ngắm trăng của Hồ Chí Minh

bài thơ của Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

1.Ngắm trăng là bài thơ số 21 trong tập Nhật kí trong tù. Trong tập thơ này, ánh trăng không chỉ một lần xuất hiện và cũng như những lần khác, ánh trăng trong Ngắm trăng vẫn là ánh trăng rất gợi cảm và rất trữ tình.

2.Qua sự giao hòa giữa “minh nguyệt” và “thi gia”, thấy được tình yêu thiên nhiên đầy say mê của Hồ Chí Minh. Tình yêu thiên nhiên đặt trong cảnh ngộ lao tù cho thấy phẩm chất chiến sĩ qua tư thế của người thi sĩ.

3.Tác giả đã vận dụng một cách điêu luyện, đắc địa nghệ thuật đối của thơ Đường luật.

Xem thêm:  Soạn bài Khi con tu hú

Post Comment