Văn mẫu lớp 12

Đất nước là một đề tài lớn trong thơ ca Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 nhưng mỗi bài thơ lại có những nét riêng trong nội dung và cách thể hiện.

là một đề tài lớn trong thơ ca Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 nhưng mỗi bài thơ lại có những nét riêng trong nội dung và cách thể hiện.

Hướng dẫn

– Đoạn trích Đất Nước (trường ca Mặt đường khát vọng – ):

+ Nội dung: Thể hiện những và tình cảm tha thiết, sâu sắc của tác giả đối với đất nước ở nhiều bình diện (địa lí, lịch sử, văn hoá, phong tục,…) với tư tưởng bao trùm: Đất Nước của Nhân dân.

+ Nghệ thuật: kết hợp chất chính luận và trữ tình, vận dụng linh hoạt và sáng tạo chất liệu văn hoá và dân gian, thể thơ tự do với sự biến đổi linh hoạt vé nhịp điệu.

– Bài thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi):

+ Nội dung: Từ những ấn tượng về mùa thu đất nước, nhà thơ thể hiện niềm tự hào và ý thức làm chủ đất nước của mình; về hình ảnh đất nước trong cuộc kháng chiến: từ trong đau thương, căm hờn đã đứng lên bất khuất, anh hùng.

+ Nghệ thuật: Có sự sáng tạo trong cách sử dụng hình ảnh, nhịp điệu, ngôn ngữ,…

Bài viết yêu cầu HS nêu cảm nhận về "nét riêng" (về nội dung hoặc nghệ thuật) của một tác phẩm. Tuy nhiên, để làm rõ "nét riêng" ấy, cần có cái nhìn so sánh với những tác phẩm khác.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Soạn văn bài: Câu ghép

Post Comment