Bàn về hành trang của thanh niên trong thời đại mới

Bàn về hành trang của thanh niên trong thời đại mới
Đánh giá bài viết

Bàn về hành trang của thanh niên trong thời đại mới

Hướng dẫn

Loading...

Trọng tâm cần bàn luận là những hành trang mà mỗi người trẻ tuổi cần chuẩn bị cho mình để có thể vững bước trên hành trình sống. Để bàn luận đúng hướng, có thể dựa vào các ý cơ bản sau:

– Nêu ngắn gọn những yêu cầu của thời đại mới đối với thanh niên – những người chủ tương lai sủa đất nước. Để đáp ứng được yêu cầu đó, mỗi người cần chuẩn bị cho mình những hành trang gì?

– Bàn luận về tầm quan trọng của những hành trang đó: vốn tri thức sách vở và đời sống, rèn luyện và hoàn thiện nhân cách, sức khoẻ thể chất và sức mạnh tinh thần…

– Bản thân anh (chị) đã có sự chuẩn bị như thế nào để có thể chủ động, vững vàng trên con đường đi tới tương lai?

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • nghị luận về hành trang của tuổi thiếu niên